Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığı Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Reglamanı

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığının 2024 yılı faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması yeri, tarihi, katılım koşulları ve başvuru süreci aşağıda belirtilmiştir.

YARIŞMANIN ADI TARİHİ VE KATEGORİSİ:

02-03 Temmuz 2024  tarihleri arasında Güney Mah, Fener Sk. No:10, 41780 Körfez/Kocaeli adresli TOSFED Körfez Yarış Pistinde yapılacak olan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması‘nda 2024 yılında vizeli lisansı olan tüm kadın ve erkek sporcularımız aşağıda sıralanan maddelerde açıklamaları verilen resmi evrakların tamamlanmasının ardından katılabileceklerdir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER:

a) Yarışma; Lisanslı bütün sporcuların katılımına açıktır.

b) Sporcuların yarışmaya katılabilmeleri için lisanslarını 2024 yılı içinde vize yaptırmaları gerekmektedir.

c) Yarışmaya katılmak isteyen sporcular

https://forms.gle/LSfbVysfgAFWJ2MV9 uzantısındaki

yarışma katılım formunu 30 Haziran 2024 saat 23.59 a kadar doldurmaları gerekmektedir. Yarışma alanında başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

d) Yarışmalara katılmak isteyen lisanslı sporcular; isteğe bağlı olarak internet ortamında http://kaykay.gov.tr/Sayfalar/2978/2970/Mevzuat.aspx linkinden indirebilecekleri veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ ve aşağıda açıklamaları ile sıralanan Ek’leri doldurarak lisans olarak bağlı bulundukları ilin İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine en az 2 iş günü önce teslim ederek yarışmalara katılabilecektir.

Onaylı Kafile Listesinde ismi olmayanlar ve ilgili Seyahat Taahhüt Belgesini doldurmayanlar yarışmalara katılamazlar. Onaylar Gençlik ve Spor İl ve/veya İlçe Müdürlüklerinden alınacaktır! -18 yaşından büyük lisanslı sporcuların el yazısı ile doldurarak ıslak imza ile imzalayacağı Ek3/A ve Ek-3/C SEYAHAT TAAHHÜT BELGESİ (lisans olarak bağlı bulunulan ilin İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine teslim edilecek), 18 yaşından küçük lisanslı sporcuların yasal VELİSİ/VASİSİ’nin el yazısı ile doldurarak ıslak imza ile imzalayacağı Ek-3/B ve Ek-3/D VELİ İZİN BELGESİ (lisans olarak bağlı bulunulan ilin İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine teslim edilecek), – Spor İl Müdürlüğünce onaylanmış Ek-2/A ONAYLI KAFİLE LİSTESİ BELGESİ (lisans olarak bağlı bulunulan ilin İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine teslim edilecek),

e) Yarışmacıların bu reglamanda belirtilen yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra teslim etmesi gereken belgeleri (Sporcu Lisansı, Kimlik Belgesi, İl Müdürlüğü Onaylı Kafile Listesi) yarışma günü resmi antrenmanlar öncesinde yapılacak olan Teknik Toplantıda Yarışma Tertip Kurulu’na sunmaları sonucunda yarışmaya katılım süreci tamamlanmış olacaktır.

f) Resmi Antrenman günündeki antrenman yer ve saatleri de dâhil olmak üzere yarışma serileri ve sporcuların çıkış sıralaması için gerekli düzenlemeler, başvurusunu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş olan sporcu sayısına göre oluşturulmuş liste üzerinden yapılacaktır.

g) Listelerde zorunlu hallerde yapılacak olan kabul edilebilir değişiklikler, yetkili kişi tarafından teknik toplantıda Tertip Kurulu’na yazılı olarak bildirilecek ve Tertip Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

 

YARIŞMA BAŞVURUSU:

Sporcular kaykay.gov.tr adresinden açılacak başvuru linki doğrultusunda kayıtlarını yaptıracaklardır. b)Yarışma alanında başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YARIŞMA PROGRAMI:

TEKERLEKLİ PATEN 1. ETAP YARIŞMASI

 • Yarışmalar 2 ayri mesafede yapilacaktir.
 • Yarışma zemini asfalt olup, uzunluğu 1950 metre civarındadır. 08-14 yaş arası uzun mesafe 1 tur, kısa mesafe 100 metre, 15 yaş ve üstü uzun mesafe 2 tur, kısa mesafe 200 metre olarak yapılacaktır.
 • Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Spor Dali Yarışma Talimatinda belirlenen yaş kategorilerine göre her sporcu 2 (iki) ayri mesafeyede katılabilir.
 • Yapilan yarişmalarda en iyi dereceyi (süre olarak) elde eden sporculara göre sıralama yapilacaktir.
 • Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Spor Dali Yarişma Talimati doğrultusunda yarişma ile ilgili teknik kurul yetkilidir.

 

01 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

 • 17:00          Resmi kayıtlar ve evrakların toplanması
 • 18:00         Teknik toplantı
 • 18:30 – ……            Resmi Antrenmanlar (Pistin uygun olması durumunda)

02 TEMMUZ 2024 SALI

 • Yapılacak yarışmaların saati ve antrenmanlar yapılacak teknik toplantıda hava durumuna göre belirlenecektir.
 • Hangi gün hangi yarişmanin yapilacaği basvuru sayisina göre teknik toplantida belirlenecektir.

 

03 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

 • Yapılacak yarışmaların saati ve antrenmanlar yapılacak teknik toplantıda hava durumuna göre belirlenecektir.
 • Hangi gün hangi yarişmanin yapilacaği basvuru sayisina göre teknik toplantida belirlenecektir.
 • Antrenman saatleri resmi kayıtlardan sonra ilan edilecektir. Grup sayıları katılımcı sayısı netleştikten sonra teknik toplantıda belirlenecektir.
 • Ödül töreni

Yapilan tüm yarişmalarda mesafe ve kategori ve mesafelere göre (Kız/Erkek ve Yaş gruplari) İlk 3(Üç) dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir.

Tertip Kurulu; katılımcı sayısı, hava şartları, canlı yayın durumu v.b. nedenlerle yarışma programında değişiklik yapabilir. Değişiklikler sporcu, antrenör ve idarecilere bildirilir.

 

YARIŞMANIN PUANLAMA KRİTERLERİ:

Sporcuların performansları 100 puan sistemi kullanılarak puanlanır. En düşük puan 0 (sıfır), en yüksek puan ise 100’dür.

Sporcuların etap yarışmaları sonucunda aldıkları puan toplamları sıralamasına göre ilk 30 Kadın ve ilk 30 Erkek sporcu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanır.

1.=100
puan
5.=45 puan 9.=29 puan 13.=20 puan 17.=14 puan 21.=10 puan 25.=6 puan 29=2 puan
2.=80
Puan
6.=40 puan 10.=26 puan 14.=18 puan 18.=13 puan 22.=9 puan 26.=5 puan 30.=1 puan
3.=60
puan
7.=36 puan 11.=24 puan 15.=16 puan 19.=12 puan 23.=8 puan 27.=4 puan  
4.=50
puan
8.=32 puan 12.=22 puan 16.=15 puan 20.=11 puan 24.=7 puan 28.=3 puan  

 

YARIŞMA SONUCUNA İTİRAZ:

Yarışmalara yapılan itirazlar gerekli ücretin (1000 Türk Lirası) yatırıldığını gösteren belge ile birlikte bir dilekçe ile antrenör/kafile başkani/İdareci/kulüp yöneticisi tarafından yarışmanın bitiminden 30 dk içerisinde Tertip Kuruluna yapılır. Bunun dişinda yapilan itirazlar kabul edilmeyecektir.  İtirazın haklı bulunması durumunda ilgiliye ücret iade edilir. Aksi halde Federasyona gelir olarak kaydedilir. Tertip Kurulunun itiraza karşi vereceği karar kesindir.

YARIŞMA TERTİP KURULU:

Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda, Tertip Kurulu Federasyonca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi veya görevlendireceği federasyon kurullarında görevli bir üye Teknik Delege, Müsabaka Direktörü, Başhakem, bir değerlendirme hakemi ve bir sekreterya hakeminden oluşur. Kurulun başkanlığını Teknik Delege yapar.

Tertip Kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Yarışmaların, Federasyon tarafından hazırlanan Reglaman maddelerine, uluslararası yarışma kurallarına ve yarışma talimatına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
 2. Yarışma serilerinin kura çekimlerini ve gerekli kararlar için teknik toplantıları yapmak,
 3. Katılımcılardan gelebilecek yazılı talepleri ve yarışma organizasyonu içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için gerektiğinde ek toplantı / toplantılar yapmak,
 4. Reglaman, Yarışma Talimatı ve World Skate kuralları dışında kalan konularda kararlar almak,
 5. İl/Kulüp sorumlularının taleplerini yazılı olarak almak, Tertip Kurulu, yukarıda belirtilen hususlarda alınacak olan kararları  oy çokluğu ile alır.
 6. Zorlayıcı sebepler yüzünden süresi içinde tamamlanamayacağı anlaşılan yarışmalarda, kurul oy birliği ile yarışma süresinin uzatılmasına karar vermek.

 

SPORCU KIYAFETLERİ:

a) Yarışmada giyilecek kıyafet (yarışma tulumu) federasyon tarafından verilecektir.

b) Yarışmalarda 18 YAŞ ALTINDAKİ ve 18 YAŞ ÜSTÜNDEKİ sporcular kendi güvenliğini sağlamak için gerekli görülen güvenlik ekipmanı (Kask, Dizlik ve Dirseklik) kullanacaklardır. Yarışma Tertip Kurulu, 18 yaş altındaki sporcuların kaskını takmadan yarışmalarına izin vermeyecektir. Kask takmama durumunda 18 yaş altındaki sporcuların skoru geçersiz sayılacaktır. Resmi antrenmanlar dahil kullanacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR:

a) Yarışmaya katılan tüm sporcu ve antrenörlerin; yarışmayı yöneten Tertip Kurulu Üyeleri, Başhakem ve Hakem Heyeti, Yarışma Sunucusu, Türkiye Kaykay Federasyonu’nu temsil eden Resmi Görevliler ile Federasyon Yönetim Kurulu ve Diğer Kurul Üyeleri’nin talimat ve uyarılarına uymaları zorunludur.

b) Yarışmaya katılan tüm sporcuların; alanda yer alan güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymaları zorunludur.

c) Yarışma öncesinde, yarışma sırasında ve yarışma sonrasında yarışmayla ilgili çekilen görüntüler (fotoğraf ve video) resmi web siteleri, sosyal medya platformları, çeşitli gazete, tv, dergi ve açık hava billboard gibi çeşitli mecralarda kullanılacaktır. Yarışmada çekilen görüntülerde gruplar halinde çekilen kalabalık (en az 2 kişinin bulunduğu) görüntüler haricindeki bireysel/kişisel görüntülerinizi (yalnızca sizin yer aldığınız görüntüler) isteğinize bağlı olarak yayınlatmama hakkı tarafınıza aittir. Böyle bir durumda Yarışma Tertip Kurulu’na yarışma öncesinde müracaat ederek bilgi vermeniz gerekmektedir. Gruplar halinde çekilen kalabalık görüntülerin tüm kullanım hakları ise Türkiye Kaykay Federasyonu’na ve Türkiye Kaykay Federasyonu ile anlaşmalı çalışan/görevli diğer kişilere/kurumlara/kuruluşlara/firmalara aittir. Yarışmalara katılan/katılacak her sporcu bunu bilir, kabul eder ve hiç bir hak iddia edemez.

ç) Türkiye Kaykay Federasyonu bildirim yapmaksızın; “Yarışma Talimatnamesinde, Yarışma Reglaman’ında, Yarışma Kurallarında, Duyurularda, Web Sitelerinde” değişiklik ve düzenleme yapma hakkına sahiptir.

d) Yarışmaya başvuru yapan tüm sporcular YARIŞMA TALİMATNAMESİ’ni ve YARIŞMA REGLAMAN’ını (okuduğunuz bu belge) okumuş ve kabul etmiş sayılır. REGLAMANDA YER ALMAYAN HUSUSLAR: Bu reglamanda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, mevcut yasa, yönetmelik, genelge ve uluslararası kurallara göre Türkiye Kaykay Federasyon Başkanlığı’na aittir .

 

MALİ HUSUSLAR :

a) Düzenlenecek organizasyonlarda görev alan antrenör, idareci/kafile başkani, hakem ve diğer görevlilerin ücretleri Federasyon tarafından ödenir. Yarışmalarda, 1 kafile başkanı, antrenör (1-5 sporcu için 1 Antrenör, 6-10 sporcu için 2 Antrenör, 11-15 sporcu için 3 Antrenör, 16-25 sporcu için 4 Antrenör, 25 ve üzeri sporcu için ve 5 antrenör)  ve 1 Kayak bakımcı/Mekanisyen (11 ve üstü sporcu için 2 Kayak bakımcı/Mekanisyen) ödeme yapılır. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’ nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir, aksi takdirde ödeme yapılmaz.

b) İl Müdürlüğü onayı ile yarışmalara katılan tüm kafilenin konaklaması Federasyonumuzca karşılanacaktır.

c) Türkiye Kaykay Şampiyonası’nda ilk 8’e giren sporculara Federasyonumuz tarafından kanuni harcırah ödenir. Dereceye giremeyen sporcularımıza bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından kanuni harcırah ödenebilir.

 

            Metin Ayvazoğlu

            Kaykay Federasyon Başkanı

 

Diğer Habeler

Nerede Kaykay Yapılır?

Size en yakın kaykay parkını görmek için tıklayınız.

Yarış Takvimi

Ulusal ve Uluslararası yarış tarihlerini takip edin!

Başarılar

Yarış sonuçları, başarılarımız ve uluslararası ödüllerlimiz...