Tekerlekli Paten spor dalı Türkiye Kaykay Federasyonu’na bağlanmıştır.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Spor dalları Bakanlık tarafından belirlenir ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanır”, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin (j)  bendi  “Spor  dallarının  belirlenmesini tayin  ve tespit  etmek,  spor  federasyonlarının  kurulmasına  ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak” hükümleri yer almaktadır.

İlgili Kanun ve Kararname hükümleri doğrultusunda Bakanlık Makamının 26/07/2023 tarihli ve 38  sayılı  olur  ile  Paten  (Tekerlekli)  spor  dalının  Türkiye  Kaykay  Federasyonuna  bağlanmasına  karar verilmiştir

Diğer Habeler

Nerede Kaykay Yapılır?

Size en yakın kaykay parkını görmek için tıklayınız.

Yarış Takvimi

Ulusal ve Uluslararası yarış tarihlerini takikp edin!

Başarılar

Yarış sonuçları, başarılarımız ve uluslararası ödüllerlimiz...