Tekerlekli Paten Hakem Eğitim Kursu Duyurusu

Kursun amacı, tekerlekli paten müsabakalarında hakemlik yapacak yetenekli ve bilgili hakemler yetiştirmektir. Kurs süresince, branşa ait konularda eğitimler verilecektir.

Kursa katılmak isteyenler:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Tahkim Kurulu, federasyon disiplin ve/veya ceza kurullarından ya da 13.07.2019 tarihli 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliği ile oluşturulan Merkez Spor Disiplin Kurulu veya İl Spor Disiplin kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süreç içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Görev süresince kaykay ve tekerlekli paten branşında aktif antrenör ve sporculuk dönemini bitirmiş olmak,

e) 20 yaşını doldurmuş olmak ve 65 yaşından büyük olmamak gibi Türkiye Kaykay Federasyonu Hakem Talimatında yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

Eğitim kursu tarihleri ve detayları aşağıdaki gibidir:

Tarih: 08-11 Şubat 2024

– Yer: Bursa

Kurs Ücreti:

1. Kademe: 200 TL

ÖDEME IBAN NO

TR54 0001 0007 1897 6673 7250 02

Kursa katılmak isteyenlerin Kurs başvuru ücreti 200,00 TL olup, ücretlerin aşağıda belirtilen IBAN numarasına havale/EFT yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin ekteki başvuru formunu doldurup, dekont ile birlikte Federasyonumuzun [email protected] mail adresine ilettikleri takdirde kayıtları alınacaktır.

 

Diğer Habeler

Nerede Kaykay Yapılır?

Size en yakın kaykay parkını görmek için tıklayınız.

Yarış Takvimi

Ulusal ve Uluslararası yarış tarihlerini takip edin!

Başarılar

Yarış sonuçları, başarılarımız ve uluslararası ödüllerlimiz...