Türkiye Kaykay Federasyonu

Serbest Sitil (Street) Disiplini

Sokaklarda yer alan bir çok objenin benzerlerinin bir araya getirilerek yapay olarak oluşturulmuş kaykay parklarında çeşitli formatlarda düzenlenen yarışmalara ait disiplindir. 

Serbest stil olarak da bilinen sokak disiplini, kaykay yarışmalarında dünyada en çok tercih edilen ve en teknik olan disiplindir. 
 
Doğası gereği başlangıcından bu yana sokaklardan gelen kültüre bağlı olarak gelişen kaykay sporu ile sokak stilinin başlangıcı birbirine paralel ilerlemiştir. Gelişimi ise kaykaycıların zaman içerisinde yeni hareketler öğrenerek, bunları sokaklarda sergileyebilecekleri yeni alan arayışları sonucunda gerçekleşmiştir.
 
Günümüzdeki halini alana kadar yaklaşık 70 yıllık gelişim sürecinde bir çok aşamadan geçen kaykay, özellikle popüler kültürün etkisiyle tüm dünyada hızla yayılmıştır. Bu süreçte özellikle anavatanı olan Amerika’daki bazı eyaletlerde daha hızlı gelişim göstermesi ve kaykaycıların sayıca çokluğu; umuma açık yerlerdeki şehir mobilyalarına (sokaklarda yer alan objeler) zarar veriliyor olması gerekçesiyle hukuki anlamda özel kanunlar ve cezai müeyyideler ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple sokaklardan kaykay parklarına taşınan kaykay sporu için, hem yarışmalarda belli bir standart sağlamak hem de kaykayın tarihsel süreçte kat ettiği mesafeyi global anlamda pozitif yönde standartlara bağlamak adına disipliner bir sınıflandırma yoluna gidilerek bu adı almıştır.